1
Kiemelt információk
Kiemelt információk
2022. január 20. csütörtök, Sebestyén névnapja van.
Vissza

Helyi adókkal kapcsolatos tájékoztatás - Április 27.

Tisztelt Adózók!

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében megjelent a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Kormányrendelet. Ehhez kapcsolódóan az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket: 

Iparűzési adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos könnyítések:

1. § „(4) Az adózó az e rendelet hatálybalépésének napja és 2020. szeptember 30-a között esedékessé váló éves és soron kívüli helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségét és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségét, valamint a következő adóelőleg-fizetési időszakra szóló adóelőleg bevallás benyújtási kötelezettségét 2020. szeptember 30-ig teljesítheti.

(5) Amennyiben az adózó iparűzési adóbevallás-benyújtási, adóelőleg-bevallási kötelezettségét a (4) bekezdésben foglaltak alkalmazásával a 2020-ban kezdődő adóelőleg-fizetési időszak első előlegrészlete esedékessége napjáig nem teljesítette, akkor ezen előlegrészlet esedékességekor az előző – korábban bevallott – iparűzési adóelőlegrészlet összegét kell megfizetni. Az adózó ezen adóelőleg-részlet mérséklését annak esedékessége előtt kérheti, ha számításai szerint a 2020-ban kezdődő adóév adója nem éri el az adóévi adóelőleg összegét.

(6) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatot legkésőbb 2020. szeptember 30-ig lehet benyújtani az adóhatósághoz.”

A fenti jogszabályrész 2020. április 22-étől hatályos.

Az idegenforgalmi adó beszedésével és bevallásával kapcsolatban a következőkről tájékoztatom:

A Korm.rendelet 4. bekezdés 5. §. alapján a rendelkezés hatálybalépésétől, 2020. április 26-tól 2020. december 31-ig terjedő időszakban eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetnie, az adó beszedésére kötelezettnek nem kell beszednie, befizetnie, a megállapított, de a be nem szedett adót azonban be kell vallania az adóhatósághoz.

Ez a következőt jelenti a gyakorlatban

Idegenforgalmi adót az adózónak április 25-ig kell szedni. A negyedéves bevallásokat a megszokott módon be kell nyújtani.

A bevallás kitöltése változatlan, minden vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót szerepeltetni kell.

A II. negyedévi bevallásánál tehát egyrészt a beszedett (április 25-ig), másrészt a be nem szedett adót is fel kell tüntetni.

A bevallást változatlanul július 15-ig kell benyújtani, illetve a Korm.rendelet hatálybalépéséig április 25-ig beszedett adót megfizetni.

A következő negyedévekre 2020. évben csak bevallás benyújtási kötelezettsége van az adózónak, fel kell tüntetni mennyi lett volna az adó összege, de befizetése nem lesz.

Amennyiben a bevallási nyomtatvány változik, arról küldünk értesítést.

Köszönjük együttműködésüket!

Szentgotthárd Város Önkormányzata, Adócsoport