1
Kiemelt információk
Kiemelt információk
2022. január 20. csütörtök, Sebestyén névnapja van.
Vissza

Tájékoztató az újabb változásokról - Március 14.

Tisztelt Szentgotthárdiak!

A Kormány által kihirdetett veszélyhelyzettel és az ezzel kapcsolatban megjelent Korm. rendeletekkel összefüggésben városunkban is folyamatosan történnek változások. További intézkedésekig az alábbiakról tájékoztatjuk Önöket:

Miniszterelnök Úr tegnap esti bejelentése és az azóta megjelent - a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről szóló - 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozat alapján 2020. március 16-tól, azaz hétfőtől a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, és új oktatási, tantermen kívüli digitális munkarend lép életbe. (A szülők igényei alapján, indokolt esetben a területileg illetékes tankerületi központ, szakképző intézmény esetében a területileg illetékes szakképzési centrum munkanapokon megszervezi a gyermekek, tanulók napközbeni kiscsoportos felügyeletét.) Ennek értelmében a tanulók nem mehetnek az iskolába és ez - a kapott központi tájékoztatás alapján - az oktatási intézményben történő étkeztetésre is vonatkozik: a gyermekek étkeztetése nem történhet az oktatási-nevelési épületekben.

A helyi közétkeztetés keretében biztosított meleg étkeztetés ennek megfelelően a 2020. március 17-i, keddi naptól úgy történik Szentgotthárdon, hogy aki igényli az ellátást, éthordóval viheti el az ebédet a Széchenyi István Általános Iskola konyhájáról, 11.00 - 14.00 óra között.

2020. március 16-án, hétfőn, még ebédelhetnek a tanulók a Széchenyi Iskola konyháján, de az éthordóval történő elvitel is lehetséges már ezen a napon (11.00 és 14.00 óra között), illetve kifejezetten kérjük, hogy inkább ez utóbbi módot válasszák már 16-án, hétfőn is.

Kérjük továbbá azokat a szülőket, akik nem igénylik az ellátást a megváltozott munkarendben, a megszokott eljárás szerint és csatornákon, közvetlenül mondják le azt.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának polgármestere a szentgotthárdi Játékvár Óvoda és a Tótágas Bölcsőde vonatkozásában rendkívüli szünetet rendel el 2020. március 17-től. Arra kérjük az érintett szülőket, hogy 2020. március 16-án (hétfőn) is már csak azokat a gyermekeket vigyék a szentgotthárdi óvodába és bölcsődébe, akikről aznap másképpen nem tudnak gondoskodni. Hiányzásuk természetesen nem minősül a zárvatartás időtartama alatt igazolatlannak. Csak kivételesen és nagyon indokolt esetben, amikor a gyermek elhelyezésére nincs másképpen mód, kiscsoportos gyermekmegőrzést biztosít az óvoda és a bölcsőde.

A meleg étkezés ezekben az intézményekben is - hasonlóan az oktatási intézményekéhez - a fenti módon, azaz éthordóval történő elvitel formájában biztosított március 17-től, keddtől, minden munkanap 11.00 - és 14.00 óra között, a Széchenyi iskola konyhájáról. (Az éthordós elvitelre természetesen már március 16-án, hétfőn is lehetőség van 11.00 - 14.00 óra között.)

Arra kérjük itt is a szülőket, hogy aki nem igényli gyermekének az ebédet, a megszokott eljárás szerint és helyen, közvetlenül mondja le azt.

A Móra Ferenc Városi Könyvtár és a Pável Ágoston Múzeum 2020. március 16-tól, azaz hétfőtől határozatlan ideig zárva tart.

A Városi Gondozási Központ is korlátozza a nyitvatartását, 2020. március 17. naptól, keddtől a nappali idősek klubja szolgáltatásai szünetelnek. Az étkezés itt is elsősorban elvitel formájában biztosított a továbbiakban. Azon időseknek, akiknek nehézséget okoz az étel elszállítása, az intézmény - kérésre - kiszállítja.

A Család- és Gyermekjóléti Központ intézkedési tervet készített, amely elérhető a honlapjukon is, de rendszeresen tájékoztatják a szolgáltatást igénybe vevőket a fejleményekről.

A Csákányi László Filmszínház és a St. Gotthard Spa & Wellness fürdő is zárva tart, illetve a helyi sportcsarnokokban és a tekepályán sem tartható meg semmilyen rendezvény, sportesemény.

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatalban 2020. március 16. hétfőtől visszavonásig rövidített ügyfélfogadás lesz:

Hétfő: 8.00 - 10.00

Kedd: 13.00 - 14.30

Szerda: 8.00 - 10.00

Csütörtök: Nincs ügyfélfogadás.

Péntek: 8.00 - 10.00

A fent jelzett ügyfélfogadási időn kívül a hivatalban csak a dolgozók tartózkodhatnak, a bejárati ajtó zárva lesz.

Az emberi erőforrások minisztere 10/2020. (III. 14.) EMMI rendelete alapján a veszélyhelyzet időtartama alatt fogorvosi alapellátás keretében csak sürgősségi ellátás nyújtható a továbbiakban.

A hatósági házi karanténban tartózkodók ellátásával kapcsolatban azt kérjük, hogy azok a személyek, akik hatósági házi karanténba kerülnek Szentgotthárdon és ellátásukat hozzátartozóik segítségével vagy más módon nem tudják megoldani, jelezzék nekünk a +36-94-553-019-es telefonszámon.

Annak érdekében, hogy a koronavírus terjedését lassítsuk, összefogásra és felelősségteljes magatartásra van szükségünk a fentieken túlmenően is. Fontos, hogy aki teheti, maradjon otthon, járjon minél kevesebbet közösségbe. Az élet természetesen nem állhat meg, így sokunknak a helyzettől függetlenül mozognunk kell, el kell mennünk a munkahelyünkre, vásárolni, vagy éppen a patikába. Fontos, hogy ilyenkor tartsuk be az ajánlásokat és fokozottan figyeljünk egymásra! Tartsunk megfelelő távolságot egymástól a boltokban, használjunk zsebkendőt, hazaérkezéskor azonnal mossunk kezet, vagy használjunk kézfertőtlenítőt. A gyerekekre most még fokozottabban kell figyelnünk, lehetőleg ne menjenek más településen sem moziba, plázába, nagyobb közösségekbe. Felnőttként nekünk kell példát mutatunk, fegyelmezetten, felelősségteljesen viselkednünk. Kérjük Önöket, hogy a pánikot kerülve, de a helyzetet a megfelelő módon és higgadtsággal kezeljék.

Változások napról napra történhetnek, ezért kérjük, figyeljék a tájékoztatásokat.

Szentgotthárd, 2020. március 14.


Huszár Gábor
polgármester

és

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző