1
Közérdekű adatok
2019. január 19. szombat, Sára névnapja van.
Vissza

Közszolgáltatások

FELADATOK:

- Köztisztasági feladatok

- Temetkezés

- Lakossági folyékony hulladékszállítás

- Lakossági szilárd hulladékszállítás

Köztisztasági feladatok:

A város köztisztasági feladatait a Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. látja el. Közterületek kézi és gépi takarítása, hóeltakarítás, síkosságmentesítés, parkfenntartási feladatok, illegális hulladéklerakások megszüntetése, építési törmelék, zöldhulladék összegyűjtésének biztosítása, közterületi hulladégyűjtők ürítése és karbantartása, stb. Tevékenységüket az évente megkötött megállapodásokban leírtak szerint hajtják végre az Önkormányzat által biztosított éves költségvetési keretek terhére.

Elérhetőségük:

Székhely és levelezési cím: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Telefon: +36-94-553-042 fax: +36-94-553-055

 

Temetkezés:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII.tv., valamint a végrehajtására kiadott 145/199. (X.l.) Korm.rendelet rendelkezéseit figyelembe végée megalkotta a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 35/2000.(X.26.) sz. helyi rendeletét. A köztemetők fenntartására, üzemeltetését a SZET Szentgotthárdi Kft. (9970 Szentgotthárd, Füzesi u. 8.) látja el. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását kegyeleti közszolgáltatási szerződés szabályozza. A rendelet mellékletében rögzített díjakat a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Helyi fióktelephely elérhetősége: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 42.

Helyi fióktelephely telefonszámai: +36-94-380-052

 

Lakossági folyékony hulladékszállítás:

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tájékoztatja az érintetteket, hogy Szentgotthárdon és a kistérségben egy sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként 2012. április 1-től az alábbi szolgáltató végezheti a folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást (szippantott szennyvíz elszállítását és ártalommentes elhelyezését). Az új közszolgáltató neve és elérhetőségei, amelyen a megrendeléseiket megtehetik:

Közszolgáltató: Lenti Hulladékkezelő Kft.

Székhely: 8960 Lenti, Petőfi S. út 4.
Ügyfélszolgálat elérhetőségei, amelyen a megrendeléseket megtehetik:
Ügyintéző: Makaró Zsanett
Tel: +36-92-551 386; +36-92-551 387;
Mobil: +36-30-701-7797Fax: +36 92/551 012
E-mail: hulladekkezelo [ kukac ] lentihuke.hu

Megrendelés bejelentése: Hétfő – péntek 7 : 00 – 16 : 00

 

Lakossági szilárd hulladékszállítás:

Szentgotthárd város közigazgatási területén a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a Müllex Körmend Kft. (9900 Körmend, Rákóczi F. u. 5. I/1.) végzi. A települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Képviselő-testület 41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete szabályozza. A közszolgáltatás díja a rendelet mellékletében szerepel, amelyet a Képviselő-testület a közszolgáltató ajánlata alapján évente határoz meg.

Elérhetőségük:
Székhely: 9900 Körmend, Rákóczi F. u. 5. I/1.
Tel:+36-94-594-307, 594-308
Fax:+36-94-594-309

 

Távhőszolgáltatás:

Szentgotthárd város közigazgatási területén a távhőszolgáltatási és táv melegvíz ellátási feladatokat a RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 23.)végzi. A szolgáltatást a Képviselő-testület a távhőszolgáltatásról szóló 1998.évi XVIII.tv. végrehajtásáról szóló többször módosított 37/2004.(XII.30.) sz. ÖKT rendelete szabályozza. A távhőszolgáltatási díjakat ezen rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. Az árak megállapításáról szóló 1990.évi LXXXVII.tv. 7.§(5) bek.értelmében (módosította a 2005.évi LXXXII.tv.) 2005. október 01-től a Képviselő-testület ármegállapító hatáskörébe a távhőszolgáltatás csatlakozási díja és a lakossági távhőszolgáltatás díja tartozik.

Elérhetőségük:
Székhely: 9900 Körmend, Rákóczi u. 23.
Tel.: +36-94-594-172 vagy 173
Fax: 94-594-505
e-mail: regioho [ kukac ] t-online.hu , info [ kukac ] regioho.hu
Szentgotthárdi elérhetőség: +36-94-554-034
Fax: +36-94-554-035

 

Ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetés:

Szentgotthárd Város közigazgatási területén az ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetési szolgáltatást a VASIVÍZ Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi u. 19.) végzi. A szolgáltatási díjak mértékét a Képviselő-testület a víz- és csatornaszolgáltatási díjak megállapításáról szóló többször módosított 2/1994.(I.27.) sz. ÖKT rendelete tartalmazza, amelyet a Képviselő-testület a szolgáltató közgyűlésének javaslata alapján évente határoz meg.

Elérhetőségük: 9700 Szombathely, Rákóczi u. 19. tel: 94/516-200 fax:516-290 Szentgotthárdi elérhetőség: Wesselényi u. 3. tel: 94/380-046

 

KÖZSZOLGÁLTATÁSOK DÍJAI


FIZETŐPARKOLÁS DÍJAI:

2010. január 01-jétől az éves bérlet teljes ára az I. (piros) díjövezetben 29.400,-Ft, a II.(zöld) díjövezetben pedig 22.800,-Ft. (Összehasonlításul: 2009-ben 27.000,- illetve 21.000,-Ft volt, 2008-ban 24.000,-, illetve 18.000,-Ft volt.) Az eddigi kedvezmények azonban továbbra is megilletik a jogosultakat, azaz a súlyadót Szentgotthárdra fizető természetes személyek 2011 január 01-jétől 90%-os kedvezményt kapnak, melyre a bérlet előállítási költségét nem kell megfizetni. Az egyéb természetes személyek 50%-os kedvezményt kapnak, a súlyadót Szentgotthárdra fizető közületek szintén 50%-os kedvezményt kapnak.

A 30 napos bérletek árai 2010. január 01-jétől a következőképpen alakulnak: valamennyi parkolóra érvényes bérlet esetén: 4.900,-Ft/30 nap; csak a II.(zöld) díjövezetre vonatkozó bérlet: 3.800,-Ft/30 nap. (Összehasonlításul:2009-ben 4.500,- illetve 3.500,-Ft volt, 2008-ban 4.000,-Ft, illetve 3.000,-Ft volt.) Engedmény továbbra is: 180 naptári nap bérlet egy összegben való megfizetése esetén a fizetendő árból 20%. Valamennyi bérlet előállítási költsége: 600,-Ft/hó. Az elveszett vagy megsemmisült parkolóbérlet pótlása esetén az üzemeltető költségtérítést számít fel, melynek mértéke 1.200,-Ft/db.

Az óradíjak alakulása: az "A" díjosztályban, azaz az 5,5 m-nél nem hosszabb és 3.500 kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok (személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók stb.) esetében az I.(piros) díjövezetben 210,-Ft/óra, a II.(zöld) díjövezetben 170,-Ft/óra; ennél a díjosztálynál a minimális díjtétel, amit be kell dobni az automatába: 40,-Ft. Napijegy is váltható. A "B" díjosztályban, azaz az egyéb, 5,5m-nél hosszabb vagy 3.500 kg összsúlyt meghaladó járművek esetében az I.(piros) díjövezetben 630,-Ft/óra, a II.(zöld) díjövezetben 130,-Ft/óra. A minimális díjtétel ennél a díjosztálynál: 300,-Ft. Bérlet és napijegy ebbe a díjosztályba tartozó járművekre nem váltható.

 

FOLYÉKONY HULLADÉKKEZELÉSI DÍJ:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésén módosította a települési folyékony hulladék összegyűjtéséről, elszállításáról és ártalommentes elhelyezéséről szóló rendeletét, azon belül is a közszolgáltatási díjak összegét. Ez alapján a díjak az alábbiak szerint alakulnak:

- a talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004.(VIII.27.) számú ÖKT rendelet szerint talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok részére bruttó 4.375,-Ft/m3 + szennyvíztelepi befogadási díj

- a talajterhelési díj egyes kérdéseiről szóló 26/2004.(VIII.27.) számú ÖKT rendelet hatálya alá nem tartozó ingatlantulajdonosok részére bruttó 1.838,-Ft/m3.

Látható tehát, hogy továbbra is két díj van, melyek közül a magasabb díjat azon ingatlanok tulajdonosai fizetik, ahol a közcsatornára történő rácsatlakozási lehetőség megoldott, de valamilyen oknál fogva nem csatlakoznak a hálózatra. Ők talajterhelési díj fizetésére kötelezett ingatlantulajdonosok.

A város területén a folyékony hulladékkezelési szolgáltatást (szennyvíz szippantást) a SZIGETI SZÁM-ADÓ Kft. (postacím: 9700 Szombathely, Acsádi u. 50.) végzi.

Telefonszám: +36-30-473-7933 , +36-30-312-468,

e-mail: temesi [ kukac ] drain-team.hu

 

SZILÁRD HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 16-i ülésén módosította a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról szóló rendeletét, azon belül is a kötelező minimális hulladékszállítási szolgáltatási díjait, melyek így a 2011. évben az alábbiak szerint alakulnak:

- 1 fős háztartás esetén a minimálisan igénybe vehető edényméret: 80 l, melynek egyszeri ürítési díja: 222,-Ft+áfa, éves ürítési díja: 11.544,-Ft+áfa
- 2 fős háztartás esetén a minimálisan igénybe vehető edényméret: 80l, melynek egyszeri ürítési díja: 325,-Ft+áfa, éves ürítési díja: 16.900,-Ft+áfa
- 3 vagy több fős háztartás esetén a minimálisan igénybe vehető edényméret: 120 l, melynek egyszeri ürítési díja: 416,-Ft+áfa, éves ürítési díja: 21.632,-Ft+áfa.

Müllex feliratú hulladékgyűjtő zsákok ára: 215,-Ft/db + 25% áfa.

 

TÁVHŐSZOLGÁLTATÁS DÍJAI:

A képviselő-testület 2008. december 30-i rendkívüli ülésén módosította a távhőszolgáltatásról szóló 1998. évi XVII. törvény helyi végrehajtásáról szóló 37/2004.(XII.30.) ÖKT rendeletét, egészen pontosan annak a távhőszolgáltatási díjakról szóló 3. számú mellékletét. Ez alapján a 2009. évben a távhőszolgáltatási díjak az alábbiak szerint alakulnak:

- alapdíj (Ft/Lm3/év): 276,00
- Használati melegvíz alapdíja (Ft/Lm3/év): 70,59
- Lakossági hődíj (Ft/GJ): 4632,00
- Lakossági melegvíz hődíja (Ft/vm3): 747,00

A díjak Áfa-t nem tartalmaznak!

A Régióhő Kft. döntése értelmében - a földgáz szabadpiaci árcsökkenése miatt - Szentgotthárdon a távhőszolgáltatás alap- és hődíjai 2010. év elején egyelőre nem változnak, tekintve, hogy 2009. évben a hődíjak a piaci ár alatt voltak megállapítva. Ugyanezen okból a nem lakossági (intézményi) hődíj 2009. november 01-jétől 30%-kal csökkent (az intézményi távhődíjak megállapítása nem tartozik az önkormányzat hatáskörébe, azok negyedévenként a világpiaci gázárakat követik).

 

VÍZ- ÉS CSATORNASZOLGÁLTATÁS DÍJAI:

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. december 16-i ülésén módosította a víz- és csatornaszolgáltatási díj megállapításáról szóló rendeletét. A módosítás alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi-közműből szolgáltatott ivóvíz szolgáltatás, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díjai 2010. évben az alábbiak:

Az ivóvíz szolgáltatás díja: 294,-Ft/m3, ebből a lakossági kedvezmény mértéke: 59,-Ft/m3. A szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és kezelés díja: 426,-Ft/m3, melyből a lakossági kedvezmény mértéke: 85,-Ft/m3. A vízszolgáltatási alapdíjak a vízmérő átmérője alapján az alábbiak szerint alakulnak:

- 13-20 mm: 220,-Ft/hó
- 25-30 mm: 840,-Ft/hó
- 40-50 mm: 3.400,-Ft/hó
- 80 mm: 7.800,-Ft/hó
- 100 mm: 10.000,-Ft/hó
- 150 mm: 12.900,-Ft/hó
- 200 mm: 15.500,-Ft/hó
- Vízmérő nélküli fogyasztóhely: 140,-Ft/hó

Továbbá 2011. január 1-től új díjelem került beépítésre a díjakba a csatorna szolgáltatásánál megállapított - felszerelt órák átmérőjétől függő - alapdíjak, amelyek a következők:

- 13-20 mm, illetve vízmérő nélküli fogyasztási hely: 200,- Ft/hó
- 25-30 mm: 800,- Ft/hó
- 40-50 mm 3.000,- Ft/hó
- 80 mm: 4.000,- Ft/hó
- 100 mm: 10.000,- Ft/hó
- 150 mm: 12.900,- Ft/hó

Fenti díjak az Áfa-t nem tartalmazzák!