1
Hirdetmények
2024. június 15. szombat, Jolán névnapja van.
Vissza

Babautalvány

Szentgotthárd Város Önkormányzata a Szentgotthárdon állandó lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, a törvényes képviselővel együtt életvitelszerűen is Szentgotthárdon lakó, 2020. december 31-ét követően született gyermekek részére a gyermek gondozását segítő természetbeni támogatásként egyszeri 30.000,- Ft értékű ajándékkártyát nyújt idén is.
A támogatás iránti igényt elektronikusan a letölthető formanyomtatvány kitöltésével a gyermek törvényes képviselője nyújthatja be a gyermek születését követően, de legfeljebb a gyermek 6 hónapos koráig. 
A kitöltött formanyomtatványhoz a formanyomtatványt benyújtó törvényes képviselő érvényes, szentgotthárdi lakcímkártyájának és az újszülött gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát is csatolni szükséges.
Az igénylést egy gyermekre tekintettel csak egy törvényes képviselő jogosult benyújtani.  Amennyiben a szülők külön élnek, úgy az a szülő jogosult a támogatást igénybe venni, akinél a gyermek elhelyezésre került.

A kitöltött formanyomtatványt és mellékleteit (lakcímkártya és anyakönyvi kivonat másolata) - postai úton vagy személyesen - az alábbi címre lehet eljuttatni:

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal
Sulics Hajnalka titkársági ügyintéző
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11., 1. emelet 7. iroda (titkárság)