1
Közérdekű adatok
2024. május 21. kedd, Konstantin névnapja van.
Vissza

Közszolgáltatások

FELADATOK:

- Köztisztasági feladatok

- Temetkezés

- Fizetőparkoló-rendszer üzemeltetése

- Lakossági folyékony hulladékszállítás

- Lakossági szilárd hulladékszállítás

- Távhőszolgáltatás

- Ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetés:

- Közvilágítás

 

Köztisztasági feladatok:

A város köztisztasági feladatait a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. látja el. Közterületek kézi és gépi takarítása, hó eltakarítás, síkosság-mentesítés, parkfenntartási feladatok, illegális hulladéklerakások megszüntetése, zöldhulladék összegyűjtésének biztosítása, közterületi hulladékgyűjtők ürítése és karbantartása, stb. Tevékenységüket az évente megkötött megállapodásokban leírtak szerint hajtják végre az Önkormányzat által biztosított éves költségvetési keretek terhére.

Levelezési cím: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Telefon: +36-94-553-023

http://www.szet-kft.hu/hu/

 

Temetkezés:

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testülete a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999.évi XLIII.tv., valamint a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.l.) Korm.rendelet rendelkezéseit figyelembe véve megalkotta a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 35/2000.(X.26.) sz. helyi rendeletét. A köztemetők fenntartására, üzemeltetését a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. látja el. A közszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátását kegyeleti közszolgáltatási szerződés szabályozza. A rendelet mellékletében rögzített díjakat a Képviselő-testület hagyja jóvá.

Helyi fióktelephely elérhetősége: 9970 Szentgotthárd, Hunyadi u. 42.

Helyi fióktelephely telefonszámai: +36-94-380-052

http://www.szet-kft.hu/hu/

 

Fizetőparkoló-rendszer üzemeltetése

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 29/2017. (XI. 30.) önkormányzati rendelete szabályozza a parkolási rendszerről és a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjét. A parkolási díjak mértékét ezen rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. A fizető parkolóhelyeket az önkormányzattal kötött szerződés alapján a SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. üzemelteti.

Levelezési cím: 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.
Telefon: +36-94-553-023

http://www.szet-kft.hu/hu/

 

FIZETŐPARKOLÁS DÍJAI:

2018. január 01-től a parkolóbérletek árai az alábbiak szerint alakulnak:

Teljes árú lakossági havi bérlet: 3.150,-Ft  

Teljes árú lakossági féléves bérlet: 13.220,-Ft

Teljes árú lakossági éves bérlet: 16.400,-Ft  

 

Teljes árú közületi havi bérlet: 5.800,-Ft

Teljes árú közületi féléves bérlet: 25.940,-Ft

Teljes árú közületi éves bérlet: 32.300,-Ft

 

Kedvezményes lakossági éves bérlet: 3.800,-Ft

Kedvezménye közületi éves bérlet: 16.400,-Ft   

Kedvezményes Munkáltatói éves bérlet: 7.950,-Ft    

A kedvezményes lakossági bérlet ára tartalmazza az előállítás költségét.

2018. január 01-től az óradíjak árai az alábbiak szerint alakulnak:

az "A" díjosztályban, azaz az 5,5 m-nél nem hosszabb és 3.500 kg összsúlyt meg nem haladó gépjárművek és rendszámos motorkerékpárok (személygépkocsik, vegyes használatú járművek és kisteherautók, lakóautók stb.) esetében 320,-Ft/óra. Napijegy is váltható.

A "B" díjosztályban, azaz az egyéb, 5,5m-nél hosszabb vagy 3.500 kg összsúlyt meghaladó járművek esetében 1000,-Ft/óra. Bérlet és napijegy ebbe a díjosztályba tartozó járművekre nem váltható.

 

Nem közművel összegyűjtött háztartási (szippantott) szennyvíz kezelése

Szentgotthárd város és térsége közigazgatási területén a Lenti Hulladékkezelő Kft. végzi a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz (szippantott szennyvíz) begyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését. A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és ártalommentes elhelyezéséről a Képviselő-testület 4/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelete rendelkezik. 

Közszolgáltató: Lenti Hulladékkezelő Kft.

Székhely: 8960 Lenti, Templom tér 9.
Telefon: +36-92-551-387;
E-mail: 
hulladekkezelo [ kukac ] lentihuke.hu

http://lentihuke.hu/

 

Lakossági szilárd hulladékszállítás:

Szentgotthárd város közigazgatási területén a szilárd hulladékkezelési közszolgáltatást a STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/1. hrsz.) végzi. A települési szilárd hulladék gyűjtését és elszállítását a Képviselő-testület 41/2001. (XI.29.) számú önkormányzati rendelete szabályozza. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 46-47.§-aiban foglaltak szerint a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben (13/2016. (V. 24.) NFM rendelet

a Koordináló szerv által fizetendő hulladékgazdálkodási szolgáltatási díjról) állapítja meg. A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. által megküldött számla alapján köteles megfizetni.

Közszolgáltató: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.

Cím: 9400 Sopron, Harkai domb 0466/31 hrsz.,  Postacím: 9401 Sopron, Pf. 101

Telefon: +36-99-505-790

E-mail: stkh [ kukac ] stkh.hu 

http://www.stkh.hu/

 

Távhőszolgáltatás:

Szentgotthárd város közigazgatási területén a távhőszolgáltatási és táv melegvíz ellátási feladatokat a RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft. (9900 Körmend, Rákóczi u. 23.) végzi. A szolgáltatást a Képviselő-testület a távhőszolgáltatásról szóló 1998.évi XVIII.tv. végrehajtásáról szóló többször módosított 21/2018. (IX. 20.) számú önkormányzati rendelete szabályozza

Közszolgáltató: RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft.

Cím: 9900 Körmend, Rákóczi u. 23. 

Tel.: +36-94-594-172 vagy 173 

e-mail: 
info [ kukac ] regioho.hu
Szentgotthárdi elérhetőség: +36-94-554-034 

https://regioho.hu/hu/

 

 

Ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetés:

Szentgotthárd Város közigazgatási területén az ivóvíz-, illetve szennyvízelvezetési szolgáltatást a VASIVÍZ Zrt. (9700 Szombathely, Rákóczi u. 19.) végziKözszolgáltató: VASIVÍZ Zrt.

Cím: 9700 Szombathely, Rákóczi u. 19.

Telefon: +36-94-516-200

Szentgotthárdi elérhetőség: Wesselényi u. 11.

Telefon: +36-94-380-046

https://www.vasiviz.hu/

 

Közvilágítás

A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el. 

Hiba bejelentési elérhetőségek: www.kozvilhiba.hu. Kapcsolattartó neve: Magyar Erik Telefonszáma: +36-93-739-183; E-mail: magyar.erik [ kukac ] enerin.hu.

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal részére továbbra is jelezhetik a közvilágítással kapcsolatos meghibásodásokat: polghiv [ kukac ] szentgotthard.huandras [ kukac ] szentgotthard.hu, vagy toro.eszter [ kukac ] szentgotthard.hu. Telefonszám: +36-94-553-030, +36-94-553-014

 

A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának (EON, Tel.: +36-80-533-533), az egyedi hibák elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata.