1
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2024. május 21. kedd, Konstantin névnapja van.
Vissza

Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület | Društvo porabskih slovenskih upokojencev

Székhelye:

Szentgotthárd Gárdonyi út 1.
Monošter Gárdonyi ulica 1

Adószáma:

18891508-1-18

Képviselőjének neve:

Fodor Lászlóné

Képviselőjének elérhetősége (telefon/e-mail):

+3630/7530201
klarafodor54 [ kukac ] gmail.com

klara.fodor [ kukac ] jupinet.hu

Fő tevékenységi köre címszavakban:

Szentgotthárdon és a hét szlovén községben élő, az egyesületünkbe önkéntesen belépő, szlovén nemzetiségű nyugdíjasok összefogása. 

Nemzetiségünk  identitástudatának, anyanyelvének, kultúrájának, népszokásainak ápolása, megőrzése, egyházi hitének,  gasztronómiai és kézműves örökségének művelése érdekében szervezett programok. Tagságunk  egészség megőrzési programjai, szűkebb-és tágabb hazánk valamint anyaországunk  minél teljesebb megismerése, generációk közötti együttműködés.

 

A Rába-vidéki Szlovén Nyugdíjas Egyesület 1996. október 2-án alakult meg Szentgotthárdon a Rába-vidék településein élő 35 alapító tag részvételével. Az egyesület a Muraszombati Nyugdíjas Egyesület kezdeményezésére jött létre a Magyarországi Szlovének Szövetsége aktív szervezőmunkájával. Megalakulásának legfőbb célja a Szentgotthárdon és a hat szlovén községben élő, az egyesületbe önkéntesen belépő, szlovén nemzetiségű nyugdíjasok összefogása volt. Az alapítók elsődleges feladatuknak tekintették a szlovén identitástudat, az anyanyelv, kultúra és népszokások ápolását, megőrzését, a szabadidő hasznos eltöltését és az egészségmegőrzést szolgáló programok szervezését, szűkebb és tágabb hazánk, valamint az anyaország minél teljesebb megismerését, a kapcsolattartást más hazai és anyaországi szlovén, elsősorban nyugdíjas  egyesületekkel. A közelmúltban bővítettük feladatainkat olyan programokkal, melyek segítségével alaposabban megismerjük irodalmi, történelmi, néprajzi és egyházi értékeinket, továbbá speciális gasztronómiai és kézműves foglalkozásokkal, hagyományos mezőgazdasági munkák művelésével, természetjárással. A szlovénség legfőbb sajátosságainak, értékeinek átadása céljából a generációk közötti együttműködés keretében szervezünk programokat a Felsőszölnöki és az Apátistvánfalvi Kéttannyelvű  Általános Iskolák tanuló közösségeivel, az anyaországi kuzmai iskola közreműködésével.

Az Egyesület legfőbb szerve a közgyűlés, munkájának szervezője és irányítója a 11 fős elnökség. Elnök, alelnök, gazdasági vezető és az egyes településeket képviselő 8 tag, akik munkájukat mindvégig tudatosan és lelkiismeretesen végzik, ellenszolgáltatás nélkül, Egyesületünk tagsága ma 99 fő, az egyik legnagyobb és legaktívabb szlovén civil szervezet.

Egyesületünk évente közel 30 programot szervez, ebből 6-7 nagy, a tagság egészére kiterjedő és több változatos és aktuális, az érdeklődési köröknek megfelelő helyi programot szervez. Tagságunk aktívan közreműködik a magyarországi szlovének anyanyelvi, kulturális, egyházi tevékenységében és a néphagyományok ápolásában. Sokan tagjai a Rába-vidéki szlovén és magyar kulturális csoportoknak, egyházi énekkaroknak, köztük többen  e csopotok vezetői, gasztronómiai és kézműves foglalkozásokat vezetnek, alkotásaikkal hazai és anyaországi kiállításokon szerepelnek, rendszeresen részt vesznek a szlovén egyházi szertartásokon. Néhányan külső munkatársai a Szentgotthárdi Szlovén Rádiónak, a Porabje újság Szerkesztőségének és a Rába-vidéki Kalendáriumnak. Tagságunk a legaktívabb közönség a Rába-vidéki településeken szervezett szlovén, illetve kétnyelvű kulturális valamint egyházi rendezvényeken.

Egyesületünk több hazai és anyaországi helyi és országos civil valamint politikai -elsősorban szlovén – szervezettel, kulturális csoporttal működik együtt. Példaértékű kapcsolatot építettünk ki a Muraszombati, a Puconci, a Šalovci-Hodoš és a Rogašovci Nyugdíjas Egyesülettel. Jelen vezetőségünk nagyon fontosnak tartja a Szentgotthárdi Civil Fórummal való élő együttműködést, civilszervezetei közül a Városi Nyugdíjas Egyesület eddigi vezetőségével nagyon jó volt az együttműködés, hosszabb ideje sikeresen látogatjuk egymás programjait a Hármashatár Baráti Körrel.

Egyesületünk munkáját az utóbbi években anyagilag támogatták: a Határon Túli Szlovének Hivatala, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Magyarországi Szlovének Szövetsége, Szentgotthárd Város Önkormányzata,  valamint maga a tagság.