1
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2024. április 15. hétfő, Tas, Anasztázia névnapja van.
Vissza

Szentgotthárdi Civil Fórum

 

Székhelye:
Telephelye:

9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 7.
9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.

Adószáma:

18897023-1-18

Képviselőjének neve:

Cziráky László

Képviselőjének elérhetősége (telefon/e-mail):

+3670/3123880 / +3620/9493640

civilforum [ kukac ] indamail.hu

marta [ kukac ] kmcontrol.hu

Fő tevékenységi köre címszavakban:

A városban működő civil szervezetek eredményes működésének elősegítse. A tagok érdekképviselete.

 

A Szentgotthárdi Civil  Fórum jogi személy, közhasznú szervezet.

Szervezeti formája: Szövetség

A Szövetség tagsága Szentgotthárdon és a Szentgotthárdi kistérségben működő egyesületekből, alapítványokból, közalapítványokból, be nem jegyzett, de rendszeresen működő szervezetekből - körök, klubok, csoportok - áll.

Célok:

1. A működési területén lévő civil szervezetek összefogása a szövetségi kereteken belül.

2. A civil szervezetek érdekeinek megjelenítése, jogaik teljesebb érvényesülésének elősegítése.

3. Hatékony információáramlás és konzultációs lehetőség biztosítása.

4. Aktív részvétel a város életében.

5. A város civil szervezeteit érintő kezdeményezések támogatása, figyelemmel kísérése.

6. Egységes fellépéssel véleményezés és javaslattétel Szentgotthárd Önkormányzata Képviselő-testülete és annak bizottságai felé.

7. Szervezetének kialakítása és működési rendjének meghatározása.

8. A Szövetség céljainak megvalósítása érdekében - elsősorban tagjainak bevonásával - a jogszabályok keretei között az alábbi (egészségvédelmi, kulturális és környezetvédelmi) közfeladatokat látja el:

A Szövetség céljait közhasznú szervezetként valósítja meg. 

Az Egyesület által felvállalt közhasznú szolgáltatásokból a tagokon kívül más is részesülhet.

A Szövetség ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Szövetség ügyintéző képviselő szerve, az Elnökség irányítja és látja el.

Az Elnökség 5 főből áll:

- Cziráky László elnök
- Csörnyi Zoltánné elnökhelyettes
- Kovács Márta Mária titkár
- Károly Andrea tag
- Alföldi Judit tag

A SZCIF összefogja a szentgotthárdi civil szervezetek tevékenységét és lehetőség szerint, segíti a szervezetek működését:

- működteti a civil irodát
- kulturális közmunkásokat foglalkoztat saját tevékenysége és tagszervezetek tevékenységének segítése végett
- megvalósít évente 5-6 saját programot, Civilek Napja, Kistérségi Forgatag, Civil Baráti Találkozó, KÉK fórumok
- együttműködik a Vas Megyei Civil Információs Centrummal, melynek keretében további információkhoz segíti a helyi civileket, évi több alkalommal helyben tájékoztató fórumot és tanácsadói napot szervez
- negyedévente egyeztet az önkormányzattal az aktuális feladatokról
- évente beszámol az előző évi eseményekről a Képviselő-testületnek
- évente előkészíti és megköti a „Cselekvési tervet” az önkormányzattal, mely alapja az együttműködésnek, melynek eredményeként az önkormányzat partnerként kezeli a civileket, anyagi forrást biztosít programjaikhoz. A támogatás fejében a civil szervezetek vállalják önkormányzati feladatok ellátását, programok és rendezvények megvalósítását
- évente összegyűjti az 1 %-ot gyűjtő civil szervezetek listáját és azt közzéteteti a médiában
- a városban működő egyházakkal  is kapcsolatot tart fenn, tagként csatlakoztak
- folyamatosan átad híreket a civil szervezetek programjairól  a Szentgotthárd újság számára

Szentgotthárdi Civil Fórum 2011-ben, az Európai Önkéntesség Évében az „ Év Szentgotthárdi Civil Szervezete” díjat  megalapította azzal a céllal, hogy hangsúlyozza  városunkban a civil szervezetek társadalomban betöltött szerepét, valamint elismerését és megbecsülését fejezze ki azon civil szervezetek iránt, akik értéket teremtve, példaértékű önkéntes munkát végeznek. A díj, pályázat útján nyerhető el és  minden évben kiadásra kerül a CISZEBAT rendezvény keretében.


„Év Szentgotthárdi Civil Szervezete”

2011-ben: Szentgotthárdi Nyugdíjas Egyesület

2012-ben: Pro Natura St.Gotthard Civil Összefogás Egyesület

2013-ban: Harmónia Egészségvédő Kör

2014-ben: Nyugdíjas Pedagógusok és Barátaik Egyesület

2015-ben: Diabetes Klub

2016-ban: Máriaújfaluért Egyesület

2017-ben: Szentgotthárd Énekegyesület

2018-ban: ŐR-NYÉK Hagyományőrző  és Harcművészeti Alapítvány