1
Szentgotthárd Város Önkormányzata
2024. május 21. kedd, Konstantin névnapja van.
Vissza

Rendelettervezetek véleményezése

Tisztelt Szentgotthárdi Polgárok!

Bárki véleményt nyilváníthat a társadalmi egyeztetésre bocsátás céljából közzétett rendelettervezetről, a polghiv [ kukac ] szentgotthard.hu e-mail címre küldött levélben.
A név és szentgotthárdi lakcím (vagy székhely, telephely) feltüntetése nélkül beérkezett véleményeket, valamint a nem valós címmel érkezett véleményeket azok figyelembevétele nélkül töröljük. A jegyző a véleményező nevét, elektronikus levélcímét és lakcímét (vagy székhelyét, telephelyét) összefoglaló elkészítése céljából legkésőbb a társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezet Képviselő-testület általi megtárgyalását követő napig kezeli, azt rajta kívül csak a Képviselő-testület tagjai tekinthetik meg. A véleményező adatainak kezeléséhez szükséges hozzájárulást az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben foglalt vélelem
szerint a fenti adatkezelés tekintetében megadottnak kell tekinteni. A jegyző mérlegeli a beérkezett véleményeket, és azokról, valamint az elutasított vélemények esetében az elutasítás indokairól összefoglalót készít, amit a bizottsági és a képviselő-testületi ülésen az adott napirendi pont elején ismertet. A beérkezett vélemények kapcsán a véleményezők felé a jegyzőt egyedi válaszadási kötelezettség nem terheli.

Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal