1
Közérdekű adatok
2024. július 23. kedd, Lenke névnapja van.
Vissza

6.4. Közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos információk

Települési folyékony hulladék begyűjtése, szállítása (szippantott szennyvíz):

Közszolgáltató: Lenti Hulladékkezelő Kft. 8960 Lenti, Templom tér 9. Elérhetőségek: Tel.: 92/551-387, e-mail: hulladekkezelo@lentihuke.hu, honlap: www.lentihuke.hu

 

Települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása:

Közszolgáltató: STKH Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 9400 Sopron, Harkai domb 0466/1. hrsz., Postacím: 9401 Sopron, Pf. 101., Tel.: 99/505-790, e-mail: stkh@stkh.hu, Körmendi ügyfélszolgálat: 9900 Körmend, Szabadság tér 10. Tel.: 94/200-560, e-mail: ugyfelszolgalat@stkh.hu, honlap: www.stkh.hu

Közszolgáltatást ellátó alvállalkozója: Müllex Közszolgáltató Nonprofit Kft. 9784 Harasztifalu, Nyárfasor Elérhetőségek: Tel.: 94/594-308, e-mail: kozszolgaltato@mullexkormend.hu, honlap: www.mullex.hu

 

Közvilágítási berendezések aktív elemeinek (lámpatestek) teljes körű karbantartása és üzemeltetése:

A közvilágítási berendezések aktív elemeinek (egyedi hibák) teljes körű karbantartását és üzemeltetését az ENERIN Sümeg Energetikai Kft. látja el. Hiba bejelentési elérhetőségek: www.kozvilhiba.hu. Kapcsolattartó neve: Magyar Erik Telefonszáma: 93/739-183; E-mail: magyar.erik@enerin.hu.

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal részére továbbra is jelezhetik a közvilágítással kapcsolatos meghibásodásokat: polghiv@szentgotthard.hu, andras@szentgotthard.hu, vagy toro.eszter@szentgotthard.hu. Telefonszám: 94/553-030, 94/553-014

A közvilágítási hálózatot érintő hibák elhárítása az elektromos hálózat tulajdonosának (EON, Tel.: 80/533-533), az egyedi hibák elhárítása pedig az önkormányzattal szerződésben lévő ENERIN Sümeg Energetikai Kft. feladata.

 

Városüzemeltetési feladatok ellátása (parkfenntartás, közterület-tisztítás, hó-eltakarítás, bérlakás kezelés, köztemetők fenntartása, fizetőparkoló üzemeltetése):

Szolgáltató: SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő és Településfejlesztő Kft. 9970 Szentgotthárd, Füzesi út 8. Elérhetőségek: Tel.: 94/553-042, 94/553-023, e-mail: info@szetszentgotthard.hu

 

Köztemetők fenntartása, temetkezési szolgáltatás elérhetőségei:

9970 Szentgotthárd, Hunyadi út 42. Tel.: 94/380-052, Sömenek Vilmos 06-30-282-7684

 

Távhőszolgáltató:

Régióhő Regionális Hőszolgáltató Kft. 9900 Körmend, Rákóczi út 23. Elérhetőségek: Tel.: 94/594-172, 94/594-173, e-mail: info@regioho.hu, honlap: https://regioho.hu/hu/

 

Vezetékes ivóvíz-, szennyvíz szolgáltatás:

Szolgáltató: VASIVÍZ Vas megyei Víz- és Csatornamű Zrt. 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 19. Tel.: 94/516-200, e-mail: vasiviz@vasiviz.hu, honlap: www.vasiviz.hu